Zorgprevalentie epilepsie 2021

Sla de grafiek Zorgprevalentie epilepsie in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N88

Naar schatting 62.500 mensen met epilepsie

In 2021 waren er naar schatting 62.500 personen met epilepsie die voor deze klacht zorg hebben gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn (zorgprevalentie): 32.800 mannen en 29.700 vrouwen. Dit komt overeen met 3,8 per 1.000 mannen en 3,4 per 1.000 vrouwen. Mannen van 60 jaar en ouder komen relatief vaak op consult bij de huisarts voor epilepsie.

Epilepsie als chronische aandoening

Voor epilepsie wordt hier de zorgprevalentie gepresenteerd. Volgens de algemeen gehanteerde methode waarmee morbiditeit geschat wordt op basis van huisartsenregistraties, is epilepsie een chronische aandoening (als je de ziekte eenmaal hebt, dan blijf je altijd patiënt). Via deze methode wordt de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) geschat op ruim 211.800 personen in 2021. Dit zijn alle personen die bij de huisarts bekend zijn met epilepsie, ongeacht of ze daarvoor in 2021 zijn behandeld. Hierbij worden in principe alle kinderen die als kind epilepsie hebben gehad blijvend als patiënt gezien. Dit is niet altijd terecht; een deel van deze kinderen groeit er overheen. Daarnaast is het mogelijk dat personen die lang geleden voor epilepsie zijn behandeld, nu niet meer als epilepsiepatiënt bij de huisarts geregistreerd staan.


Nieuwe gevallen epilepsie 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen epilepsie in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N88

10.900 nieuwe epilepsiepatiënten in 2021

In 2021 zijn naar schatting 10.900 nieuwe patiënten bij de huisarts geregistreerd met de diagnose epilepsie. Het betrof 6.100 mannen en 4.700 vrouwen (0,7 per 1.000 mannen en 0,5 per 1.000 vrouwen). Het aantal nieuwe patiënten is relatief groot op jonge (0 tot en met 4 jaar) en op hogere leeftijd (vanaf 70 jaar). Het aantal nieuwe patiënten neemt toe vanaf de leeftijd van ongeveer 60 jaar en deze toename is het grootst bij mannen.


Trend nieuwe gevallen epilepsie

Sla de grafiek Nieuwe gevallen epilepsie in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N88
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Trend zorgprevalentie epilepsie

Sla de grafiek Zorgprevalentie epilepsie in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code N88
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe diagnoses epilepsie afgenomen

Het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van epilepsie is in de periode 2011-2021 afgenomen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van epilepsie is afgenomen. Voor mannen nam dit aantal af van 8.300 in 2011 naar 6.100 in 2021. Voor vrouwen is dit aantal afgenomen van 6.500 in 2011 naar 4.700 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie epilepsie licht afgenomen

In de periode 2011-2021 is de zorgprevalentie van epilepsie licht afgenomen. Het betreft hier het aantal mensen dat voor epilepsie zorg heeft gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen dat zorg heeft ontvangen voor epilepsie is licht afgenomen in de periode 2011-2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).


 • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)