Ruim 7.800 ziekenhuisopnamen voor epilepsie

In 2020 waren er 7.840 klinische ziekenhuisopnamen voor epilepsie, waarvan meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 36.370 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 4,6 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor epilepsie 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 4.495 3.345 7.840
Aantal verpleegdagen 19.470 16.905 36.370
Gemiddelde opnameduur (dagen) 4,3 5,1 4,6
Aantal dagopnamen 430 300 725
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 570 325 895
Totaal aantal opnamen 5.495 3.970 9.460

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40-G41
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor epilepsie

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor epilepsie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40-G41
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Relatief meer opnamen epilepsie onder jonge kinderen en ouderen

In 2020 waren er 7.840 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose in Nederland (mannen: 4.495 en vrouwen: 3.345). Dit aantal komt overeen met 4,4 opnamen per 10.000 personen (5,1 per 10.000 mannen en 3,7 per 10.000 vrouwen). In alle leeftijdsklassen worden mensen opgenomen in het ziekenhuis in verband met epilepsie, maar relatief de meeste opnamen betreffen jonge kinderen (0 tot en met 4 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Met name in de hogere leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 personen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De verdeling van ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht is hiermee vergelijkbaar met de verdeling van het aantal nieuwe gevallen van epilepsie naar leeftijd en geslacht (zie Leeftijd en geslacht).


Ziekenhuisopnamen voor epilepsie 1981-2020

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen epilepsie 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code: 345 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40-G41 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen voor epilepsie

In de periode 2001-2011 is het totale aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor epilepsie toegenomen. Vanaf 2012 neemt het aantal opnamen af voor zowel mannen als vrouwen.  De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2012-2020 afgenomen: voor mannen van 5.819 in 2012 naar 4.495 in 2020 en voor vrouwen van 4.283 in 2012 naar 3.345 in 2020. De absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))