Epilepsie is hersenaandoening met epileptische aanvallen

Epilepsie is een ziekte van de hersenen. Kenmerkend zijn de spontane (niet geprovoceerde) epileptische aanvallen, die op onvoorspelbare momenten optreden. Epileptische aanvallen bestaan uit symptomen ten gevolge van abnormale, plotselinge, excessieve elektrische activiteit van de hersenen.
Er is sprake van epilepsie als één of meer ongeprovoceerde epileptische aanvallen in een jaar optreden met een hoge kans op herhaling.

Diverse vormen van epilepsie

De aandoening epilepsie komt in verschillende vormen of syndromen voor. De prognose en de behandeling van epilepsie zijn afhankelijk van de vorm. De vorm wordt bepaald door het type epileptische aanval, de beginleeftijd, EEG Electroencefalogram. Elektro-encefalografie is een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren. Het EEG kan bij ziekteprocessen informatie geven over zowel de aard als de plaats van de afwijking. (Electroencefalogram. Elektro-encefalografie is een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren. Het EEG kan bij ziekteprocessen informatie geven over zowel de aard als de plaats van de afwijking.)-kenmerken, genetische aanleg en het al dan niet hebben van een neurologische afwijking. De International League Against Epilepsy (ILAE) classificeert de diverse vormen van epilepsie en maakt daarbij onderscheid tussen idiopathische, symptomatische en cryptogene epilepsie. Over deze classificatie is veel discussie gaande tussen wetenschappers en clinici. Bij ‘idiopathische epilepsie’ spelen vooral genetische factoren een rol. ‘Symptomatische epilepsie’ is het (late) gevolg van een hersenbeschadiging. Bij ‘cryptogene epilepsie’ wordt een neurologische oorzaak vermoed zonder dat deze kan worden aangetoond.

Speciale syndromen

Ziektebeelden met een acute stoornis in de hersenen kunnen een (zogenaamde acuut symptomatische) epileptische aanval veroorzaken maar dan is nog geen sprake van epilepsie. Een bekend voorbeeld daarvan bij kinderen is een koortsconvulsie bij infectieziekten. Andere voorbeelden zijn aanvallen die optreden bij beroerte, ongevalsletsel, vergiftiging, onthoudingsverschijnselen bij alcohol- en drugsafhankelijkheid, te laag glucosegehalte in het bloed en acuut zuurstoftekort.

Classificatie van vormen van epilepsie en epileptische syndromen (vereenvoudigd schema)
1 Partiële (of gelokaliseerde of focale) epilepsie en syndromen
  1.1  Idiopathisch 
  1.2  Symptomatisch 
  1.3  Cryptogeen 
2 Gegeneraliseerde epilepsie en syndromen 
  2.1  Idiopathisch 
  2.2  Symptomatisch
  2.3  Cryptogeen
3 Epilepsie waarbij het niet mogelijk is te classificeren als partieel of gegeneraliseerd 
  3.1  Zowel met gegeneraliseerde als partiële aanvallen 
  3.2  Aanvallen zijn noch duidelijk gegeneraliseerd noch duidelijk partiëel 
4 Speciale syndromen 

Bron: International League Against Epilepsy, 1989