Zorguitgaven epilepsie naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven epilepsie naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40-G41

Zorguitgaven epilepsie 192 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor epilepsie 192,3 miljoen euro. Dat kwam overeen met 3,8% van de totale zorguitgaven van aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,2% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor epilepsie werd 62% (120 miljoen euro) besteed aan ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg en 18% aan genees- en hulpmiddelen (35 miljoen euro).


Zorguitgaven naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven epilepsie naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G40-G41

Zorguitgaven gemaakt voor zowel jongere als oudere epilepsiepatiënten

Voor zowel jongere als oudere epilepsiepatiënten werden zorguitgaven gemaakt in 2019. In totaal waren de zorguitgaven voor mannen (54%) hoger dan voor vrouwen (46%). Vrouwen maken op oudere leeftijd (80+) meer zorguitgaven dan mannen. 


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)