Meer dan helft van alle epilepsievormen heeft genetische basis

Meer dan de helft van alle epilepsievormen heeft een genetische basis. Dit geldt vooral voor idiopathische epilepsie, maar ook voor sommige andere, zeldzame, familiaire vormen van epilepsie. Preventie van idiopathische epilepsie is niet mogelijk.
Beschadiging van de hersenen vergroot de kans op een epileptische aanval, waarna de diagnose symptomatische epilepsie kan worden gesteld. Het hersenweefsel kan op verschillende manieren beschadigd raken, zoals door infarcten, ongevallen, tumoren, beroerte en dementie. Ook alcohol- en drugsafhankelijkheid kan leiden tot neurologische beschadiging. Preventie van hersenbeschadiging vermindert dus de kans op epilepsie. 

Te vroeg geboren kinderen verhoogde kans op epilepsie

Kinderen die worden geboren met een hersenbeschadiging (zoals veel vroeggeboren kinderen) en pasgeborenen met een ziekte die de functie van de hersenen ontregelt (bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte) hebben een verhoogde kans op epilepsie. Men spreekt van een neonatale epileptische aanval als deze binnen een maand na de geboorte optreedt.

Tabel: Overzicht belangrijkste bekende oorzaken van epilepsie
Risicoverhogende factor Sterkte verband
Hersenabces ++
Aangeboren afwijkingen van de hersenen ++
Beroerte +
Infecties (waaronder hersenontsteking of hersenvliesontsteking) +
Hersentumor +
Overmatig alcohol- of druggebruik +
Erfelijke aanleg +/-

  • J.A. Carpay (Tergooiziekenhuizen)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)