Zorguitgaven voor oor- en gehooraandoeningen 985 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor oor- en gehooraandoeningen 985,3 miljoen euro. Dit kwam overeen met 19,4% van de totale zorguitgaven voor aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen en 1,0% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor oor- en gehooraandoeningen werd 35% besteed aan ziekenhuis- en medisch-specialistische zorg (347 miljoen euro) en 34% aan genees- en hulpmiddelen (330 miljoen euro). Verder ging 14% (135 miljoen euro) naar zorgsector gehandicaptenzorg.


Zorguitgaven oor- en gehooraandoeningen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven oor- en gehooraandoeningen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: H60-H82, H83.0-H83.3, H83.8-H83.9, H90-H95, Q16

Iets meer zorguitgaven voor mannen dan voor vrouwen

De zorguitgaven voor oor- en gehooraandoeningen in 2019 waren iets hoger voor mannen (52%) dan voor vrouwen (48%). De zorguitgaven waren het hoogst voor de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar, maar ook leeftijden hieromheen waren de zorguitgaven relatief hoog. Daarnaast werden er relatief veel zorguitgaven gemaakt in de leeftijden van 1 tot 10 jaar, hier hadden jongens een groter aandeel dan meisjes. Na het 80e levensjaar waren de zorguitgaven juist hoger voor vrouwen.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)