In het kort

  • In 2020 naar schatting 795.000 mensen met diagnose slechthorendheid

  • Jeugdgezondheidszorg spoort jaarlijks ongeveer 200 kinderen met gehoorverlies op

  • Neonatale Intensive Care Units sporen jaarlijks ongeveer 120 pasgeborenen met gehoorverlies op

  • Percentage volwassenen met een gehoorbeperking het hoogst in GGD-regio's Zuid- en Noord-Limburg

  • Kosten van de zorg voor gehoorstoornissen geschat op 1,35 miljard euro in 2017