In Brabant en het oosten van Gelderland meer donorregistraties met toestemming

De kaart toont per gemeente het percentage mensen van 12 jaar en ouder die toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie met of zonder donatiebeperking. Er zijn duidelijk clusters van gemeenten te zien waar het percentage hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Opvallend zijn de clusers van gemeenten in Brabant en het oosten van Gelderland. In deze regio's zijn veel gemeenten waar het percentage donorregistratie met toestemming hoger is dan het landelijk gemiddelde (31%). 

Landelijk 14 miljoen registraties

Op 1 januari 2022 staan 14 miljoen Nederlanders van 12 jaar of ouder in het Donorregister. Dat is 91% van de bevolking van 12 jaar of ouder. In de Donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Op 1 januari 2022 hadden 3,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder geen eigen keuze ingevuld. Vooral jongeren hebben nog geen keuze gemaakt. Van de 18- tot 20-jarigen had 40% op 1 januari 2022 nog geen keuze gemaakt. Zij staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. 

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))