Meeste polyfarmaciepatiënten in Groningen

Het aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder is het hoogst in de regio Groningen (351 per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden) en het laagst in de regio 't Gooi (278 per 1.000 Zvw-verzekerden). Wanneer een patiënt vijf of meer verschillende geneesmiddelen slikt voor chronische aandoeningen, dan noemen we dit polyfarmacie. In 2023 was het gemiddeld aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder 317 per 1.000 Zvw-verzekerden (GIPdatabank; polyfarmacie).


Zorgkantoorregio

Gemeenten

Landelijk 663 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 663 verzekerden ten minste één keer een geneesmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn in totaal 11,6 miljoen gebruikers van geneesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht geneesmiddelgebruik in Nederland). Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Geneesmiddeldengebruik per zorgkantoorregio

In Zuid-Limburg en regio's in het zuidwesten van Nederland (Haaglanden, Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden, West-Brabant, Haaglanden en Waardenland) ligt het aantal gebruikers boven het landelijk gemiddelde. In veruit de meeste regio's ligt het aantal gebruikers van geneesmiddelen rondom het landelijk gemiddelde.

Geneesmiddelengebruik per gemeente

Het geneesmiddelengebruik is ook per gemeente in kaart gebracht. Op gemeenteniveau is er sprake van een iets grotere spreiding vergeleken met het beeld dat de aantallen per zorgkantoorregio laten zijn. Er zijn 4 gemeenten die meer dan 10% lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Er er is 1 gemeente die meer dan 10% hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.


Regio's in en rondom Utrecht meer gebruik van ADHD-middelen

In verschillende regio's verspreid over Nederland worden meer ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen gebruikt dan in de rest van Nederland. Met name in de regio's rondom Utrecht is het gebruik bovengemiddeld.

Landelijk 14,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 14,5 verzekerden ten minste één keer een ADHD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er bijna 253.000 gebruikers van ADHD-geneesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht ADHD-middelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording. 


Noord-Holland Noord en rondom Utrecht minste gebruikers antibiotica

Regio Noord-Holland Noord en regio's rondom Utrecht is aantal gebruikers van antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief. ) het verst onder het Nederlands gemiddelde. De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde liggen verspreid over het land.

Landelijk 183 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 183,1 verzekerden ten minste één keer antibiotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 3,2 miljoen gebruikers van antibiotica (GIP databank: meerjarenoverzicht antibiotica in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Rond Amsterdam gebruik antidepressiva onder het gemiddelde

In de regio's rond Amsterdam ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 52,7 en 55,7 gebruikers per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden. In Zeeland, Waardenland, Friesland en Zuid-Limburg ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 70,1 en 73,2 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

Landelijk 63 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 63,4 verzekerden ten minste één keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 1,1 miljoen gebruikers van antidepressiva (GIP databank: meerjarenoverzicht antidepressiva in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Minder gebruik van antipsychotica in westen van Nederland

De regio's waar minder gebruikers zijn van antipsychotica dan in de rest van Nederland liggen allen in het westen van Nederland. De regio's met een bovengemiddeld gebruik van antipsychotica zijn Zuid-Limburg, Zeeland, Rotterdam en twee regio's in Brabant.

Landelijk 21 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 21 verzekerden ten minste één keer antipsychotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er ruim 362.000 gebruikers van antipyschotica (GIP databank: meerjarenoverzicht antipsychotica in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


In Friesland minder gebruik van cholesterolverlagers

In de meeste regio's ligt het gebruik onder het gemiddelde. In Friesland zelfs ruim onder het gemiddelde. In de Regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond ligt het gebruik van cholesterolverlagers hoger dan in de rest van Nederland.

Landelijk 119 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 119,2 verzekerden ten minste één keer cholesterolverlagers verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er ruim twee miljoen gebruikers van cholesterolverlagers (GIP databank: meerjarenoverzicht cholesterolverlagers in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Diabetesmiddelen

Diabetesmiddelen insulines

Diabetesmiddelen oraal

Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen meer gebruik van diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 51 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 50,6 verzekerden ten minste één keer diabetesmiddelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er ruim 879.000 gebruikers van diabetesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht diabetes-middelen in Nederland).  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Deze gegevens zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart


In regio Amsterdam meer gebruik van hiv-middelen

De regio Amsterdam heeft ruim meer gebruikers van hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-middelen dan het landelijke gemiddelde. Ook in de regio's Rotterdam, Haaglanden, 't Gooi en Zaanstreek Waterland ligt het gebruik boven het landelijke gemiddelde. In bijna alle overige regio's ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 1,6 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 1,6 verzekerden ten minste één keer hiv-middelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 27.000 gebruikers van hiv-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht hiv-middelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meer gebruikers maagmiddelen in Groningen, Flevoland, Rotterdam en Zuid-Hollandse eilanden

Groningen, Flevoland, Rotterdam de regio Zuid-Hollandse eilanden hebben ruim meer gebruikers van maagmiddelen dan het landelijke gemiddelde. In de regio's Zuidoost-Brabant, 't Gooi, Midden-IJssel en Amstelland en De Meerlanden ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde. 

Landelijk 129 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 128,9 verzekerden ten minste één keer een maagmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er bijna 2,3 miljoen gebruikers van maagmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht maagmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meeste gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen in regio Zuid-Limburg

Regio Zuid-Limburg heeft de meeste gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen. In de meeste regio's in het midden van Nederland ligt het aantal gebruikers ruim onder het landelijke gemiddelde.

Landelijk 149 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 149,3 verzekerden ten minste één keer een pijnbestrijdingsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 2,6 miljoen gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht pijnbestrijdingsmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meer gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen in Limburg en grote steden

Vijf regio's (Limburg en de grote steden in de Randstad) hebben ruim meer gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen dan het landelijke gemiddelde. Verspreid over Nederland liggen regio's waar het aantal gebruikers veelal ruim onder het gemiddelde is.

Landelijk 26,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-vverzekerden 26,5 verzekerden ten minste één keer een slaap- en kalmeringsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er bijna 459.000 gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht slaap- en kalmeringsmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen het grootst in Midden-Nederland

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Amsterdam,  Gooi en Vechtstreek en Utrecht gebruiken significant meer mensen niet-voorgeschreven medicijnen dan in de rest van Nederland in de periode 2020-2022 (meer dan 45%). In het noordoosten van Nederland maken minder mensen dan gemiddeld gebruik van niet-voorgeschreven middelen. Het Nederlands gemiddelde voor gebruik van niet-voorgeschreven medicatie ligt op 41,3% van de totale bevolking.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen kunnen onder andere verklaard worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)