Regelmatige check voor mensen met hoog risico

De Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) adviseert om regelmatig de kans op hart- en vaatziekten te schatten bij personen met een verhoogd risico:

 • hart- en vaatziekten op jonge leeftijd komen veel voor in de familie
 • obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.)
 • roken
 • verhoogde bloeddruk
 • diabetes mellitus
 • mannen ouder dan 40 jaar en vrouwen ouder dan 50 jaar

Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld.

Persoonlijke Gezondheidscheck is zelftest voor risico op hart- en vaatziekten

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck) kunnen deelnemers zelf door het invullen van vragenlijsten een persoonlijk risicoprofiel laten opstellen voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, chronische nierschade of COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)). Bij een verhoogd risico kan de deelnemer er voor kiezen om ook cholesterol, bloedsuiker en de nierfunctie te laten bepalen en gegevens over bloeddruk en buikomvang (biometrie) in te voeren. Extra modules waarvoor de deelnemer verder kan kiezen zijn mentaal welzijn, gehoor, zicht en vitamine D.
Op basis van de verkregen gegevens krijgt de deelnemer persoonlijke adviezen voor een gezonde leefstijl (waaronder bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning/stress), daarbij rekening houdend met persoonskenmerken en motivatie van de deelnemer.
De Persoonlijke Gezondheidscheck verwijst de deelnemer naar evidence-based interventies, websites, organisaties of hulpverleners die kunnen helpen bij het aanleren van een gezondere leefstijl. Ongeveer 10% van de deelnemers krijgt het advies contact op te nemen met de huisarts.

Verschillende zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten vergoeden de kosten van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld door het NHG, LongfondsHartstichtingDiabetes Fonds, de LHV, de GGD-GHOR, Nierstichting en het NIPED.

Meer informatie


Beweegkuur en Minder drinken effectief bij preventie gericht op leefstijl

Bij de preventie van hart- en vaatziekten worden ook leefstijlinterventies ingezet. Daarvan zijn er twee beoordeeld als effectief (of aanwijzingen daarvoor): de Beweegkuur en Minder drinken. De Beweegkuur is een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op meer bewegen en gezonde voeding. Deze interventie heeft onder andere een gunstig effect op het beweeg- en voedingsgedrag, gewicht en bloeddruk. De interventie Minder drinken richt zich op probleemdrinkers en vermindert het probleemdrinkgedrag op korte termijn (6 maanden). Alle genoemde effecten verminderen het risico op hart- en vaatziekten.

Gezondheidsraad bundelt effectieve voedingsadviezen

De Gezondheidsraad heeft in 2015 nieuwe richtlijnen goede voeding vastgesteld. Hier zitten onder andere een aantal richtlijnen bij die het risico op coronaire hartziekten en/of beroerte overtuigend verlagen. In grote lijnen komt het er op neer dat het risico verlaagd kan worden door het eten van groenten en fruit, peulvruchten, noten, volkorenproducten en voedingsvezels, vis, groene en zwarte thee, onverzadigde vetzuren (zoals zachte margarines of plantaardige oliën) en minder zout. Het risico op hart- en vaatziekten wordt juist verhoogd door het drinken van ongefilterde koffie of veel alcohol (Gezondheidsraad 2015Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag (2015)).

Meer informatie

 • J.W. Deckers (Erasmus MC)
 • P.M. Engelfriet (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • J.M. Geleijnse (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research))
 • L. Jabaaij (RIVM)
 • S. Meijer (RIVM)
 • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)