GGD-regio's

Gemeenten

Hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel in Groningen en Zuid-Limburg

De hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel is geregistreerd in Groningen en Zuid-Limburg. In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio's Utrecht en Haaglanden is gemiddeld sprake van de laagste sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel. In de periode 2013 t/m 2016 zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in Nederland 154.300 mensen overleden aan ziekten van het hartvaatstelsel. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 38.575 sterfgevallen. Daarmee is deze ziekte na kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel per gemeeente

In het westen van Nederland is de sterfte aan hart- en vaatzieken per gemeente lager dan in de rest van het land. In het noorden, oosten en zuiden zijn meer gemeenten te vinden waar de sterfte hoger is. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Per regio is berekend of de sterfte met 99% zekerheid onder of boven het landelijk gemiddelde ligt. Ook zijn de absolute en de relatieve aantallen per regio berekend. Deze cijfers per regio zijn te vinden door een regio op de kaart aan te klikken of door het downloaden van een csv-bestand (via het menu rechtsboven in de kaart).

Meer informatie


  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning