GGD-regio's

Gemeenten

Hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel in Groningen en Drenthe

De hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstel vinden we in de regio's Groningen en Drenthe. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de periode 2017 t/m 2020 zijn 150.010 mensen overleden aan ziekten van het hartvaatstelsel. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 37.528 sterfgevallen. Dit komt overeen met 21,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Daarmee is deze ziekte na kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel per gemeente

In het westen van Nederland is de sterfte aan hart- en vaatzieken per gemeente lager dan in de rest van het land. In het noorden, oosten en zuiden zijn meer gemeenten te vinden waar de sterfte hoger is. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning