Sterfte aan hart- vaatziekten 2020

Sla de grafiek Sterfte aan hart- vaatziekten 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes I00-I99
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

Bijna 37.000 mensen overleden aan hart- en vaatziekten in 2020

In 2020 zijn in totaal 36.579 personen overleden aan hart- en vaatziekten in Nederland, 18.168 mannen en 18.411 vrouwen (209,6 per 100.000 mannen en 209,8 per 100.000 vrouwen). Dit komt overeen met 22% van alle sterfgevallen in Nederland in 2020. De sterfte aan hart- en vaatziekten per 100.000 personen neemt toe met de leeftijd en is in iedere leeftijdsklasse voor mannen groter dan voor vrouwen.

Meer informatie


Sterfte aan hart- en vaatziekten 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan hart- en vaatziekten 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes I00-I99
  • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
  • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte aan hart- en vaatziekten sterk gedaald

De sterfte aan hart- en vaatziekten is in de periode 1980-2020 sterk gedaald. Voor mannen was de daling over de gehele periode iets groter dan voor vrouwen, respectievelijk 72 en 66%. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie).
De afname in de absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is veel kleiner. Voor mannen is de absolute sterfte gedaald van 27.443 in 1980 naar 18.168 in 2020 (afname 34%). Bij vrouwen is de absolute sterfte gedaald van 23.803 in 1980 naar 18.411 in 2020 (afname 23%).

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)