Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: G45, K55, N28.0 en grotendeels van I00-I99

Zorguitgaven voor hart- en vaatziekten 6,8 miljard euro

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor hart- en vaatziekten 6.756 miljoen euro. Dit nam 6,9% van de totale zorguitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg in beslag. De meeste uitgaven (65%, 4.380 miljoen euro) gingen naar de sector ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg, gevolgd door genees- en hulpmiddelen (13%, 858 miljoen euro).


Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: G45, K55, N28.0 en grotendeels van I00-I99

Meer uitgaven voor mannen en piek tussen 70-75 jaar

In 2019 werd er meer uitgegeven aan hart- en vaatziekten voor mannen (57%) dan voor vrouwen (43%). De uitgaven liepen op met leeftijd tot het hoogtepunt bij leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar. Tot leeftijdsgroep 80-84 hadden mannen een groter aandeel in de uitgaven, daarna werd er meer uitgegeven aan zorg voor vrouwen.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)