Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: I00-I99

Zorguitgaven voor hart- en vaatziekten ruim 10 miljard euro

In 2017 bedroegen de totale uitgaven van de zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten 10,2 miljard euro. De zorguitgaven voor hart- en vaatziekten namen 11,7% van de totale zorguitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg (88 miljard euro) in beslag. In 2017 ging 4,2 miljard euro (41%) van de uitgaven van de zorg voor hart- en vaatziekten naar ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. Naar ouderenzorg ging 4 miljard euro (39%).

Meer informatie


Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: I00-I99

Meeste zorguitgaven leeftijd 70-95 jaar

Van alle zorguitgaven voor hart- en vaatziekten in 2017 ging 47% naar de zorg voor mannen en 53% naar de zorg voor vrouwen. In de leeftijdsgroep 70 tot 95 jaar werden de meeste zorguitgaven voor hart- en vaatziekten gemaakt. Voor mannen in de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsgroep 85 tot 90 jaar. Tot de leeftijd van 45 jaar worden er relatief weinig zorguitgaven gemaakt voor hart- en vaatziekten. In 2017 bedroegen de totale uitgaven van de zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten 10,2 miljard euro. De zorguitgaven naar leeftijd en geslacht houden verband met het vóórkomen van hart- en vaatziekten onder verschillende leeftijdsgroepen bij mannen en vrouwen.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)