Zorguitgaven hartfalen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven hartfalen naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: I50

Zorguitgaven voor hartfalen 817 miljoen euro in 2017

De uitgaven van zorg voor hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.  bedroegen 816,6 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 0,93% van de totale zorguitgaven in Nederland en 8% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor hart- en vaatziekten. Van de zorguitgaven gaat 45% naar ziekenhuiszorg en wordt 43% uitgegeven aan ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg). Dit komt doordat de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. van hartfalen sterk toeneemt met de leeftijd.

Meer informatie


Zorguitgaven hartfalen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven hartfalen naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: I50

Meeste zorguitgaven voor ouderen

Van alle zorguitgaven voor hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.  in 2017 ging 45% naar de zorg voor mannen en 55% naar de zorg voor vrouwen. Deze verhouding komt overeen met de omvang van hartfalen bij mannen en vrouwen. De meeste zorguitgaven voor hartfalen worden gemaakt in de leeftijdsgroep van 75 tot 95 jaar. De totale uitgaven van zorg voor hartfalen bedroegen 816,6 miljoen euro in 2017. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V.R. Ramjiawan ((RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)