Zorguitgaven hartfalen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven hartfalen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: I50

Zorguitgaven voor hartfalen 527 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.) 527,4 miljoen euro. Dat kwam overeen met 0,54% van de totale zorguitgaven in Nederland en 7,8% van de totale zorguitgaven die gemaakt werden voor hart- en vaatziekten. Van de zorguitgaven ging 72% naar de sector ziekenhuiszorg (377 miljoen euro) en 15% naar ouderenzorg (78 miljoen euro). Onder ouderenzorg vallen instellingen die verpleging, verzorging, revalidatie en thuiszorg leveren voor voornamelijk ouderen.


Zorguitgaven hartfalen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven hartfalen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: I50

Meeste zorguitgaven voor ouderen

Van alle zorguitgaven voor hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.) in 2019 ging 54% naar de zorg voor mannen en 46% naar de zorg voor vrouwen. Uitgaven voor hartfalen liepen op met leeftijd tot een piek op 70-74 jaar voor mannen en 85-89 voor vrouwen. 


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)