Informatie over COVID-19

Er is veel informatie beschikbaar over COVID-19. Een aantal verwijzingen naar betrouwbare informatie over COVID-19 in relatie tot gezondheid en zorg is hieronder opgenomen.

Rijksoverheid

Tweede Kamer

RIVM

COVID-19 op vzinfo.nl

Zorg (selectie van organisaties die COVID-19 monitoren)

Gevolgen voor zorggebruik en gezondheid

COVID-19 en sterfte

Vaccinaties COVID-19

Internationaal

  • C. Hendriks, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))