Jaarlijkse sterfte blijft stijgen, tot ongeveer 210.000 in 2055

Als gevolg van de vergrijzing van de naoorlogse geboortegolf (babyboom) zal het aantal sterfgevallen in de komende decennia blijven toenemen. Overleden er in 2022 nog ongeveer 170.000 mensen, in 2055 zullen dit er naar schatting ongeveer 210.000 zijn. Vanaf 2055 zal de absolute sterfte naar verwachting weer gaan dalen.

Sinds 1997 overlijden jaarlijks meer vrouwen dan mannen

In de periode 1950 tot en met 1996 overleden in Nederland meer mannen dan vrouwen. In de daarop volgende periode 1997 tot en met 2019 overleden er per jaar meer vrouwen dan mannen. In de coronajaren 2020 en 2021 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De verwachting is dat vanaf 2023 tot 2058 jaarlijks meer mannen dan vrouwen zullen overlijden en dat vanaf 2059 tot 2070 jaarlijks weer iets meer vrouwen dan mannen zullen overlijden.


  • A.M. Gommer, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))