Geen goed bewijs voor uitlokkende factoren

Er zijn enkele uitlokkende factoren van migraine bekend. Bij ongeveer 60% van de vrouwen met migraine zijn de migraineaanvallen bijvoorbeeld gerelateerd aan de menstruele cyclus. Onderzoek wijst in de richting van oestrogeenonttrekking als uitlokkende factor. Patiënten die te veel geneesmiddelen gebruiken voor migraine rapporteren dat de frequentie van de migraineaanvallen toeneemt tot dagelijkse migraine. Daarnaast kunnen mogelijk stress, visuele prikkels, onregelmatig leven en slaapgebrek ook een migraine aanval uitlokken. In de praktijk krijgen deze factoren vaak een te zwaar gewicht. De NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap) raadt patiënten en artsen dan ook af om actief triggers (uitlokkende factoren) op te sporen en die te vermijden (Dekker et al. Dekker, F., van Duijn, N. P., Ongering, J. E. P., Bartelink, M. E. L., Boelman, L., Burgers, J. S., NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening) ()).

Patiënten met migraine hebben groter risico op depressie

Migrainepatiënten hebben een verhoogde kans op een depressie en patiënten met een depressie hebben een verhoogde kans op migraine. Dit komt mogelijk door een gedeeld pathofysiologisch mechanisme en een gedeelde genetische kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van migraine en depressie. Bij chronische migraine komt depressie vaker voor. Ook bij migraine met aura is de kans op depressie groter dan bij migraine zonder aura. Daarnaast hebben eerstegraadsfamilieleden van een migrainepatiënt met aura een verhoogd risico op het krijgen van migraine met aura (Louter et al. 2010Louter, MA., Veen, G, Ferrari, M.D., Terwindt, GM., Zitman, FG., Migraine en depressie verdienen gezamenlijke zorg (2010)Dekker et al. Dekker, F., van Duijn, N. P., Ongering, J. E. P., Bartelink, M. E. L., Boelman, L., Burgers, J. S., NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening) ()Amiri et al. 2019Amiri, S, Behnezhad, S, Azad, E, Migraine headache and depression in adults: a systematic Review and Meta-analysis. (2019)).

Meer informatie

T. Hulshof, red. (RIVM)