Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking

CBS-GE

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking 

CBS DOS

Kosen van Ziektenstudie Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur met osteoporose als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten