Zorguitgaven migraine naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven migraine naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code G43

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen in 2017

De zorguitgaven voor migraine waren 37,4 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,64% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,04% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor migraine werd het grootste deel besteed aan genees- en hulpmiddelen (69%), gevolgd door eerstelijnszorg (19%). 

Meer informatie


Zorguitgaven migraine naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven migraine naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code G43

Meeste zorguitgaven migraine voor vrouwen

In 2017 waren de meeste zorguitgaven voor migraine voor vrouwen (75%) in vergelijking met mannen (25%). De piek in zorguitgaven ligt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen de 45 en 55 jaar. De verdeling van zorguitgaven komt overeen met de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. van migraine (zie Leeftijd en geslacht). In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor migraine 37,4 miljoen euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)