Zorguitgaven migraine naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven migraine naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code G43

Zorguitgaven voor migraine 61 miljoen in 2019

De zorguitgaven voor migraine in 2019 zijn geraamd op 61,4 miljoen euro. Dit komt overeen met 1,2% van de totale zorguitgaven voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,06% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor migraine werd ongeveer evenveel besteed aan ziekenhuiszorg en aan genees- en hulpmiddelen (beiden ongeveer 40%, ongeveer 24,5 miljoen euro). In de eerstelijnszorg is in 2019 ongeveer 7,1 miljoen euro aan de zorg voor migraine besteed (11,6% van de totale uitgaven aan migraine).


Zorguitgaven migraine naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven migraine naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code G43

Meeste zorguitgaven migraine voor vrouwen

In 2019 waren de meeste zorguitgaven voor migraine voor vrouwen (72%) in vergelijking met mannen (28%). De piek in zorguitgaven ligt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen de 45 en 55 jaar. De verdeling van zorguitgaven komt overeen met de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van migraine (zie Leeftijd en geslacht). In 2019 bedroegen de uitgaven aan zorg voor migraine ruim 61 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)