Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in de regio's Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Zuid-Holland Zuid (17,6%) en Zuid-Limburg (16,8%) hebben significant meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land (gemiddeld 14%). Het laagste percentage inwoners met migraine is te vinden in de regio's Twente (12,1%) en Hollands-Midden (12,1%), beide significant lager dan het gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2020-2022 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het onderdeel 'leeftijd en geslacht', zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
H. Giesbers (RIVM)