Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg (16,8%) hebben significant meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land (gemiddeld 13,8%). Het laagste percentage inwoners met migraine is te vinden in de regio's Utrecht, Fryslân, en Hollands Noorden. In de regio Gooi en Vechtstreeks is het percentage het laagst (minder dan 11,8%), maar deze regio wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2017-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde over 2019, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie