In het kort

  • Bijna 270.000 personen met reumatoïde artritis in 2021

  • Ruim 11.000 nieuwe patiënten met reumatoïde artritis in 2021

  • Oorzaak van reumatoïde artritis grotendeels onbekend

  • Zorguitgaven voor reumatoïde artritis 292 miljoen euro in 2019

  • Bijna 80% van de uitgaven voor reumatoïde artritis in ziekenhuiszorg

  • 280 ziekenhuisopnamen voor reumatoïde artritis in 2020