Preventie osteoporose gericht op fractuurpreventie

Preventie van osteoporose gericht op voorkómen van (her)fracturen

Bij de opbouw van sterke botten en het behoud ervan, zijn voldoende bewegen, niet roken en het innemen van voldoende calcium en vitamine D van belang. De opbouw van sterke botten is vooral belangrijk vóór het dertigste levensjaar. Na het dertigste levensjaar wordt geprobeerd het verlies van botmassa tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het afremmen van de afname van de botmassa door medicatie. Op deze manier wordt geprobeerd om fracturen te voorkómen (fractuurpreventie). Ook door middel van valpreventie en screening van fractuurrisico kan de kans op een fractuur worden verkleind (Elders et al. 2011Elders, P. J. M., Dinant, G. J., van Geel, T., Maartens, L. W. F., Merlijn, T., Geijer, R. M. M., Geraets, J. J. X. R., NHG-Standaard Fractuurpreventie, Utrecht (2011)Lems et al. 2011Lems, Post, van den Bergh, Cornelder, Elders, Geusens, Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2011)).

Meer informatie

Preventie osteoporose en fracturen

Opbouw van sterke botten Fracturen voorkomen

Bewegen
Voor de opbouw van (sterke) botten is het belangrijk om veel en veelzijdig te bewegen. Dit kan bijvoorbeeld door wandelen, traplopen, springen en hardlopen. Daarnaast zorgt bewegen voor een betere spierkracht en balans waardoor de kans op vallen verminderd.

Valpreventie
Valpreventie is mogelijk door (het geven van voorlichting over) het vermijden van risicosituaties, evaluatie van het gebruik van valrisico-verhogende medicatie, fysiotherapie en valpreventieprogramma's. 

Niet roken
Roken heeft een ongezond effect op de botopbouw en ‘niet’ roken maakt daarom deel uit van de preventie van osteoporose.  

Screening fractuurrisico
Het fractuurrisico kan worden gescreend door het meten van de botdichtheid (botmassa). Hoe lager de botmassa, hoe groter de kans op een breuk bij een val. Botdichtheidsmeting wordt sterk aanbevolen bij postmenopauzale vrouwen en bij mannen > 50 jaar na een recente fractuur. Daarnaast wordt er gescreend met een puntensysteem bij mensen boven de 60 jaar met veel risicofactoren.

Gezonde voeding
Gezonde voeding draagt ook bij aan de opbouw van sterke botten. In het bijzonder de hoeveelheden calcium en vitamine D die met voeding (calcium), voldoende zonlicht (vitamine D) of supplementen kunnen worden bereikt.

Medicatie
Met medicatie kunnen fracturen door osteoporose worden voorkómen. Zo zijn er botresorptieremmers die de botafbraak remmen en anabole middelen die de botombouw verhogen en botaanmaak stimuleren.

 

Bron: Lems et al. 2011Lems, Post, van den Bergh, Cornelder, Elders, Geusens, Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2011)

  • J.P. van den Bergh (Maastricht UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) & VieCuri MC Noord-Limburg)
  • M.C. Zillikens (Erasmus MC)
  • T. Hulshof, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))