In het kort

  • Ruim 253.000 mensen met persoonlijkheidsstoornis bekend bij de huisarts in 2021

  • Zorguitgaven voor persoonlijkheidsstoornissen 820 miljoen euro in 2019

  • Bijna 90% van de zorguitgaven in de Geestelijke gezondheidszorg