In het kort

  • Ruim 240.000 mensen met persoonlijkheidsstoornis bekend bij de huisarts

  • Zorguitgaven voor persoonlijkheidsstoornissen bijna 680 miljoen euro in 2017

  • Bijna tweederde van de zorguitgaven naar vrouwen met persoonlijkheidsstoornis