In het kort

  • 526.600 mensen met depressieve stemmingsstoornis bekend bij huisarts

  • 41.600 mensen met bipolaire stemmingsstoornis bekend bij huisarts

  • Meer vrouwen dan mannen met stemmingstoornis

  • Stemmingsstoornissen komen meer voor onder laagopgeleiden

  • Zorgkosten voor depressie bijna 1,1 miljard euro in 2017