In het kort

  • 15% van de volwassenen heeft een angststoornis

  • Bijna een half miljoen mensen met een angststoornis bekend bij de huisarts

  • Vrouwen hebben vaker angststoornis dan mannen

  • Laagopgeleiden vaker angststoornis dan hoogopgeleiden

  • Zorg aan mensen met een angststoornis kost 748 miljoen euro in 2019