In het kort

  • 646 miljoen euro geraamd voor zorg Angst-, dwang- en stressstoornissen in 2019

  • Bijna 1,1 miljoen personen met angststoornis in Nederland

  • Vrouwen hebben vaker angststoornis dan mannen

  • Laagopgeleiden iets vaker angststoornis dan hoogopgeleiden