Preventie kent landelijke coördinatie en lokale uitvoering 

Preventie van infectieziekten, waaronder soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), is conform de Wpg een taak van gemeenten, die dit bij GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en beleggen. Ter bevordering van seksuele gezondheid bestaat een subsidieregeling ‘aanvullende seksuele gezondheidszorg’ (ASG-regeling) voor hoogrisicogroepen. Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor coördinatie van de uitvoering van die regeling. Rutgers is het landelijke kennisinstituut op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (website Rutgers). Soa Aids Nederland is het kennisinstituut op het gebied van preventie van soa en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus)) (website Soa Aids Nederland). In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verstrekt het CIb subsidie aan deze thema-instituten.

Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022

Het Nationale Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid presenteert voor de periode 2017-2022 een integrale aanpak waarin een positieve benadering van seksualiteit centraal staat. Uitgangspunt van seksuele gezondheid is dat inwoners van Nederland goed geïnformeerd zijn om hierover verstandige keuzes te maken. Behalve goede preventieve maatregelen moeten zij bij problemen toegang hebben tot laagdrempelige en betaalbare zorg. Het actieplan bestaat uit zes pijlers. Twee daarvan zijn overkoepelende onderwerpen: seksuele vorming en surveillance & monitoring. De andere vier pijlers benoemen specifieke doelen voor soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld, vooral onder kwetsbare groepen. Het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022 is onder de regie van het RIVM tot stand gekomen in samenwerking met de voornaamste veldpartijen die werken op het gebied van seksuele gezondheid.


    Seksuele voorlichting en aandacht voor seksualiteit verplicht in onderwijs

    In Nederland zijn middelbare scholen verplicht seksuele voorlichting (tenminste de biologische aspecten) te geven aan hun leerlingen. Daarmee kent seksuele voorlichting een groot bereik.


      • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
      • E.M. Zantinge, red. (RIVM)