Tabel: Bronnen bij de cijfers over seksueel risicogedrag
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Risicovolle seks, risico op ongeplande zwangerschap Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar  LSMGezondheidsenquêteKerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016
Leefstijlmonitor (LSM)/ Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Nederland Condoomgebruik  Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMHBSC Nederland
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 Condoomgebruik, sexting Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

Condoomgebruik Europese scholieren van 15 jaar HBSC internationaal
WHO European Health for All Database (WHO-HFA Health-for-all by the year 2000. WHO-programma. (Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.)) Aantal zwangerschapsafbrekingen

Per 1.000 levendgeborenen

WHO-HFA