Risicovolle seks 2021

Sla de grafiek Risicovolle seks 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Jonge mensen lopen meer risico op soa en/of hiv dan ouderen

In 2021 liep 2,8% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder (mannen: 3,0%; vrouwen: 2,7%) risico op soa Seksueel overdraagbare aandoeningen en/of hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) tijdens het laatste sekscontact. Zij hadden geslachtsgemeenschap of anale seks zonder condoom met een partner waarmee ze geen vaste relatie hadden. Dit percentage is het hoogst bij de categorie 16 tot en met 29-jarigen. Van deze groep loopt 6,3% risico.

Meer informatie


Risico op ongeplande zwangerschap naar leeftijd 2021

Sla de grafiek Risico op ongeplande zwangerschap naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Vrouwen onder de 30 lopen minste risico op ongeplande zwangerschap

Van de 16 tot en met 49-jarige vrouwen loopt 7,1% risico op een ongeplande zwangerschap (afgelopen 12 maanden seksueel actief, gebruiken geen anticonceptie, zijn niet zwanger en/of hebben geen kinderwens). Voor de 16 tot en met 29-jarige vrouwen is dit percentage lager (4,6%) dan voor de groep vrouwen van 30 tot met 49 jaar (9,1%). Overigens kunnen ook vrouwen die anticonceptie gebruiken risico lopen op een ongeplande zwangerschap doordat er iets mis gaat in het gebruik. 

Meer informatie


Condoomgebruik jongeren 2017

Sla de grafiek Condoomgebruik jongeren 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children-Nederland/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 • Percentage condoomgebruik tijdens laatste keer geslachtsgemeenschap van degenen die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad.
 • Cijfers van 12-jarigen ontbreken omdat het percentage dat ooit geslachtsgemeenschap heeft gehad te klein is.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van
Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

Condoomgebruik laagste bij jonge scholieren

Van de jongens van 12 tot en met 16 jaar die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad, gebruikte ruim 55% de laatste keer een condoom. Bij meisjes was dat 53,8%. Onder 13-jarigen was het condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap het laagste (36,8%) vergeleken met oudere scholieren. Condooms beschermen tegen soa Seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschap.

Meer informatie


Trend risicovolle seks 2014-2020

Sla de grafiek Trend risicovolle seks 2014-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Risicovolle seks toegenomen

Tussen 2014 en 2020 is het aantal mensen (16 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar risicovolle seks had toegenomen. Bij zowel de totale groep als bij mannen is deze trend significant, bij vrouwen niet. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.

Meer informatie

 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • I. Laseur (RIVM)
 • R. van Diest , red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)