Internationale vergelijking seksueel gedrag jongeren

Sla de grafiek Condoomgebruik bij laatste keer seks internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

  • De figuur toont percentages voor EU Europese unie (Europese unie)-landen die deelnemen aan de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie; survey-jaar 2018.
  • De volgorde van de landen is gebaseerd op de gemiddelde percentages voor jongens en meisjes (van hoog naar laag).

Condoomgebruik jongens in Nederland hoger dan gemiddeld

Het condoomgebruik van 15-jarige jongens in Nederland was in 2018 hoger dan gemiddeld in Europa. Het condoomgebruik van 15-jarige meisjes in Nederland was juist iets lager dan gemiddeld in Europa. In de meeste landen en regio's was het percentage jongens dat een condoom gebruikte bij de laatste keer seks hoger dan het percentage meisjes. Het percentage condoomgebruik onder 15-jarigen was het laagst in Malta. Ook in Zweden en Wales was het percentage condoomgebruik laag. Minder dan de helft van de 15-jarigen in deze landen gaf aan een condoom te hebben gebruikt bij de laatste keer seks. Onder 15-jarigen in Europa is het gemiddelde percentage condoomgebruik licht (2%) gedaald tussen 2014 en 2018.
Zie ook: Ziekenhuiszorg | Internationaal (abortusratio).


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk (RIVM)