Internationale vergelijking sterfte

Sla de grafiek Sterfte internationaal 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2020

  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen).
  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking.

Totale sterfte mannen in Nederland relatief laag

De gestandaardiseerde sterfte bij mannen is in Nederland lager dan gemiddeld in de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). In de EU-landen die vanaf 2004 zijn toegetreden tot de EU is de sterfte veel hoger dan in de EU15 De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden. (De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden.)-landen.

Sterfte vrouwen in Nederland in de middenmoot van de EU

De Nederlandse vrouwen horen wat betreft de (gestandaardiseerde) sterfte bij de middenmoot van de EU. De gestandaardiseerde sterfte voor Nederlandse vrouwen ligt iets boven het gemiddelde van de EU. Ook voor vrouwen zien we dat de sterfte in de nieuwe EU-landen beduidend ongunstiger is dan in de oude EU-landen (de voormalige EU15).

Meer informatie


Trend sterfte mannen internationaal 1994-2018

Sla de grafiek Sterfte mannen internationaal 1994-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2021 (code: hlth_cd_aro en hlth_cd_asdr)

  • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking

Sterfte Nederlandse mannen iets lager dan EU-gemiddelde

Over de periode 1994-2018 is de gestandaardiseerde sterfte onder Nederlandse mannen gedaald. Deze daling is nog iets groter dan de gemiddelde daling in de Europese Unie.

Meer informatie


Trend sterfte vrouwen internationaal 1994-2018

Sla de grafiek Sterfte vrouwen internationaal 1994-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2021 (code: hlth_cd_aro en hlth_cd_asdr)

Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking

Sterfte Nederlandse vrouwen daalt gelijk met EU-gemiddelde

De (gestandaardiseerde) sterfte van Nederlandse vrouwen is in de periode 2000-2018 gedaald en gedurende deze periode ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)) . Vóór 1985 was de sterfte voor Nederlandse vrouwen laag vergeleken met het EU-gemiddelde, maar vanaf 1985 (niet weergegeven in de grafiek) zijn de Nederlandse vrouwen hun goede positie kwijt geraakt en zelfs boven dit gemiddelde uit gekomen.

Meer informatie

  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))