Interactief overzicht regionale sterftecijfers

Op VZinfo worden de regionale sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio beschikbaar. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

In veel gemeenten in Groningen hogere sterfte

Vooral in Groningen is een cluster van gemeenten te vinden met gemiddeld hogere sterftecijfers dan het landelijk gemiddelde. Verder liggen de gemeenten met lage en hoge sterftecijfers verspreid over het land. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart

  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.H.D. Plasmans (RIVM)