GGD-regio's

Gemeenten

Laagste sterfte in midden en westen

De laagste sterfte vinden we over het algemeen in regio's in het midden en westen van Nederland. In de regio's Hollands Midden en Zeeland. In de regio's Groningen en Zuid-Limburg. In Nederland zijn in de periode 2013 t/m 2016 bijna 576.600 mensen overleden. Dat zijn ieder jaar gemiddeld 144.150 sterfgevallen.  

In veel gemeenten in Groningen hogere sterfte

Vooral in Groningen is een cluster van gemeenten te vinden met gemiddeld hogere sterftecijfers dan het landelijk gemiddelde. Verder liggen de gemeenten met lage en hoge sterftecijfers verspreid over het land. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)