In het kort

  • In 2020 overleden 168.678 personen

  • Op elke leeftijd hebben mannen een grotere kans op overlijden dan vrouwen

  • Absolute sterfte geleidelijk toegenomen tussen 1950-2020

  • Gecorrigeerd voor vergrijzing sterfte sterk gedaald sinds 1950

  • Sterfte onder nuljarigen met ongeveer 85% gedaald sinds 1950

  • Sterfte mannen in Nederland relatief laag ten opzichte van EU Europese unie (Europese unie)

  • Sterfte vrouwen in Nederland in de middenmoot van de EU