Ruim 111.000 verstandelijk beperkten ontvangen hulp vanuit de Wlz

De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van het aantal mensen met een verstandelijke beperking in Nederland zou ook geschat kunnen worden uit de registratie van het aantal mensen in de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)). Mensen met een verstandelijke beperking kunnen gebruikmaken van voorzieningen uit deze volksverzekering. In 2018 hebben volgens het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 111.010 mensen met een verstandelijke handicap gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning vanuit de Wlz. Dit is echter een onderschatting van het aantal mensen met een verstandelijke beperking in Nederland omdat mensen die gebruik maken van de Wlz meestal in een instelling wonen. Een groot deel van de zorg en ondersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking (met wel of geen sociale redzaamheidsproblemen) loopt via de gemeente, huisarts en informele zorg (Cuypers et al. 2020Cuypers, M, Schalk, B, Leusink, G, Epidemiologie van verstandelijke beperking (2020)). Hier ontbreken helaas cijfers van. 

  • M. Rodriguez, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))