In het kort

  • Ongeveer 440.000 Nederlanders hebben een verstandelijke beperking

  • Verstandelijke beperking is het gevolg van interactie tussen risicofactoren

  • Zorguitgaven voor mensen met verstandelijke beperking 9,6 miljard euro in 2019

  • Ruim 111.000 mensen met een verstandelijke beperking ontvangen hulp vanuit de Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)