Overzicht diagnosen

aandacht = aandachttekort en -gedrag
alcohol = alcohol gebonden
angst = angst
bggz = basis ggz
bipolair = bipolair en overig
delirium = delirium dementie en overig
depressie  = depressie
eetstoornis = eetstoornissen
kind (overig) = overige stoornissen kindertijd
middel (overig) overige aan middel gebonden stoornissen
persoonlijkheid = persoonlijkheid
pervasief = pervasief
restgroep = restgroep diagnoses, andere aandoeningen
schizo = schizofrenie
somatoforme = somatoforme stoornissen Ziektebeelden waarbij lichamelijke klachten in verband staan met psychische symptomen. (Ziektebeelden waarbij lichamelijke klachten in verband staan met psychische symptomen.)