Gemiddelde wachttijden diagnostiek

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden diagnostiek over en ga naar de datatabel

Bron: NZa

  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
  • Zie Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Gemiddelde wachttijd diagnostiek

De grafiek toont de gemiddelde wachttijden diagnostiek van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor 2023. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Deze berekening van het gemiddelde is in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling en specialisme wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling waar de diagnostische techniek geleverd wordt.
  2. De gemiddelde wachttijden van alle instellingen worden vervolgens gebruikt om het landelijk gemiddelde per diagnostische techniek te berekenen.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Voor de diagnostiekwachttijden in de grafiek geldt een Treeknorm van 4 weken.

Zorgaanbieders van msz verplicht wachttijden beschikbaar te stellen

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2421 (vanaf 1 januari 2024). Tot juli 2023 gold de regeling NR/REG-2127 en vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 moesten de zorgaanbieders de wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2315.

Meer informatie

  • Voor de wachttijden op ziekenhuisniveau verwijzen wij naar de websites van de ziekenhuizen
  • Voor de meest actuele wachttijden verwijzen wij naar Zorgkaartnederland

H. Giesbers (RIVM)