Gemiddelde wachttijden polikliniek per specialisme

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden polikliniek per specialisme over en ga naar de datatabel

Bron: NZa

  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
  • Zie Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Gemiddelde wachttijd polikliniek

De grafiek toont de gemiddelde wachttijden per specialisme van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor 2022. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Deze cijfers zijn in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling en specialisme wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling waar het specialisme geleverd wordt.
  2. De gemiddelde wachttijden van alle instellingen worden vervolgens gebruikt om het landelijk gemiddelde per specialisme te berekenen.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Voor de polikliniekwachttijden in de grafiek geldt een Treeknorm van 4 weken.

Zorgaanbieders van msz verplicht wachttijden beschikbaar te stellen

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2127.

Meer informatie

  • Voor de wachttijden op ziekenhuisniveau verwijzen wij naar de websites van de ziekenhuizen
  • Voor de meest actuele wachttijden verwijzen wij naar Zorgkaartnederland

H. Giesbers (RIVM)