Gemiddelde wachttijden polikliniek per specialisme

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden polikliniek per specialisme over en ga naar de datatabel

Bron: NZa

  • *Het uitvragen van de wachttijd voor psychiatrie is gestopt per 1 juli 2023. Het gemiddelde voor psychiatrie is het gemiddelde t/m juni 2023.
  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
  • Zie Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Gemiddelde wachttijd polikliniek

De grafiek toont de gemiddelde wachttijden per specialisme van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor 2023. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Deze cijfers zijn in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling en specialisme wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling waar het specialisme geleverd wordt.
  2. De gemiddelde wachttijden van alle instellingen worden vervolgens gebruikt om het landelijk gemiddelde per specialisme te berekenen.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Voor de polikliniekwachttijden in de grafiek geldt een Treeknorm van 4 weken.

Zorgaanbieders van msz verplicht wachttijden beschikbaar te stellen

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2421 (vanaf 1 januari 2024). Tot juli 2023 gold de regeling NR/REG-2127 en vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 moesten de zorgaanbieders de wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2315.

Meer informatie

  • Voor de wachttijden op ziekenhuisniveau verwijzen wij naar de websites van de ziekenhuizen
  • Voor de meest actuele wachttijden verwijzen wij naar Zorgkaartnederland

H. Giesbers (RIVM)