Gemiddelde wachttijden behandeling

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden behandeling over en ga naar de datatabel

Bron: NZa

  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
  • Zie Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Gemiddelde wachttijd behandeling

De grafiek toont de gemiddelde wachttijden per behandeling van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor 2023. De wachttijd voor een behandeling is de tijd (in dagen) tussen het ordermoment en het uitvoeren van de behandeling, getypeerd door de kenmerkende zorgactiviteiten. Deze cijfers zijn in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling en specialisme wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling waar de behandeling aangeboden wordt.
  2. De gemiddelde wachttijden van alle instellingen worden vervolgens gebruikt om het landelijk gemiddelde per behandeling te berekenen.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Voor de behandelingwachttijden in de grafiek geldt een Treeknorm van 6 of 7 weken.

Zorgaanbieders van msz verplicht wachttijden beschikbaar te stellen

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2421 (vanaf 1 januari 2024). Tot juli 2023 gold de regeling NR/REG-2127 en vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 moesten de zorgaanbieders de wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2315.

Meer informatie

  • Voor de wachttijden op ziekenhuisniveau verwijzen wij naar de websites van de ziekenhuizen
  • Voor de meest actuele wachttijden verwijzen wij naar Zorgkaartnederland

H. Giesbers (RIVM)