In het kort

  • Ongeveer  7% van de zwangere vrouwen krijgt zwangerschapsdiabetes en 6% heeft een hoge bloeddruk

  • Ongeveer 1 op de 10 bevallen vrouwen krijgt een post-partumdepressie

  • Jaarlijks overlijden gemiddeld 11 vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap, baring of kraambed

  • Hartaandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.)

  • In de periode 2006-2018 is de moedersterfte met 50% afgenomen vergeleken met de periode 1993-2005

  • Moedersterfte komt vaker voor bij vrouwen met een niet-westerse herkomst 

  • Een lage en hoge leeftijd en niet-westerse herkomst zijn risicofactoren voor moedersterfte

  • Vergeleken met andere hoge-inkomenslanden is de moedersterfte in Nederland relatief laag