Moedersterfte

Lage en hoge leeftijd en niet-westerse herkomst zijn risicofactoren voor moedersterfte

De moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.) is hoger bij tienermoeders (15 tot en met 19 jaar) en bij moeders met een hogere leeftijd, vooral boven de 45 jaar. Ook is de sterfte hoger bij moeders met een niet-westerse herkomst, vooral moeders van Surinaamse of Antilliaanse herkomst. Verder komt sterfte vaker voor bij vrouwen die voor het eerst zwanger zijn of vaker dan twee keer zwanger zijn, vergeleken met vrouwen die voor de tweede keer zwanger zijn (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Ook vrouwen met obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.), hoge bloeddruk en bepaalde chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten hebben een grotere kans op moedersterfte (Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010); Roos-Hesselink et al. 2019Roos-Hesselink, J., Baris, L., Johnson, M., de Backer, J., Otto, C., Marelli, A., Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC) (2019); Sliwa et al. 2016Sliwa, K. , van Hagen, I.M. , Budts, W., Swan, L. , Sinagra, G., Caruana, Pulmonary hypertension and pregnancy outcomes: data from the Registry Of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC) of the European Society of Cardiology (2016)).

Tabel: Risicofactoren voor moedersterfte

Risicofactor

Referentie

Lagere leeftijd (15-19 jaar)

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

Hogere leeftijd (≥ 40 jaar)

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

Niet-westerse herkomst

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)
Lage sociaal-economische status Zwart et al. 2011Zwart, J.J., Jonkers, M.D., Richters, A., Ory, F., Bloemenkamp, K.W.M., Duvekot, J.J., van Roosmalen, J., Ethnic disparity in severe acute maternal morbidity: a nationwide cohort study in the Netherlands (2011)

1ste zwangerschap of 3e en volgende zwangerschappen

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

Keizersnede

Kallianidis et al. 2018Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., van Roosmalen, J., van den Akker, T., Maternal Mortality and Severe Morbidity Audit Committee of the Netherlands Society of Obstetrics and Gynecology. Maternal mortality after cesarean section in the Netherlands (2018)

Obesitas

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

Hoge bloeddruk

Sliwa et al. 2016Sliwa, K. , van Hagen, I.M. , Budts, W., Swan, L. , Sinagra, G., Caruana, Pulmonary hypertension and pregnancy outcomes: data from the Registry Of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC) of the European Society of Cardiology (2016); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

Hart- en vaatziekten

Roos-Hesselink et al. 2019Roos-Hesselink, J., Baris, L., Johnson, M., de Backer, J., Otto, C., Marelli, A., Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC) (2019); Schutte 2010Schutte, J.M., Safe Motherhood. Confidential enquiries into maternal deaths in the Netherlands 1993-2005, Amsterdam (2010)

  • A.F. Kallianidis (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • J.J. Zwart (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))