Moedersterfte

Moedersterfte in Nederland relatief laag

Vergeleken met andere hoge-inkomenslanden overlijden in Nederland relatief weinig moeders in de eerste 42 dagen na de bevalling aan de gevolgen van zwangerschap, baring of kraambed (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Zowel in het Verenigd Koninkrijk (VK), Frankrijk als Italië is de moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.) hoger dan in Nederland (zie tabel) (Knight et al. 2019Knight, M. , Bunch, K., Tuffnell, D., Shakespeare, J., Kotnis, R., Kenyon, S., Kurinczuk, J.J., MBRRACE UK: Saving Lives, Improving Mothers’ Care. Lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2015-17 (2019); Deneux-Tharaux & Saucedo 2017Deneux-Tharaux, C., Saucedo, M. , Epidemiology of maternal mortality in France, 2010-2012 (2017); Donati et al. 2019Donati, S., Maraschini, A., Dell'Oro, S., Lega, I., D'Aloja, P., Group, The way to move beyond the numbers: the lesson learnt from the Italian Obstetric Surveillance System (2019); Donati et al. 2018Donati, S., Maraschini, A., Lega, I., D'Aloja, P., Buoncristiano, M. , Manno, V., Maternal mortality in Italy: Results and perspectives of record-linkage analysis (2018)). Verschillen moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd vanwege verschillen in methodologie (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Zo lijkt er in Nederland onderrapportage te zijn doordat de gegevens van de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit na 2011 niet meer kunnen worden gecross-checkt met de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) omwille van het waarborgen van anonimiteit bij de kleine aantallen. 

In het VK is de sterfte door hartziekten twee keer zo hoog als in Nederland

In tegenstelling tot Nederland komen in het VK indirecte oorzaken vaker voor dan directe oorzaken (zie Definities). Net als in Nederland zijn ook in het VK hartziekten de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte. In het VK is de sterfte door hartziekten onder moeders echter twee keer zo hoog als in Nederland (Knight et al. 2019Knight, M. , Bunch, K., Tuffnell, D., Shakespeare, J., Kotnis, R., Kenyon, S., Kurinczuk, J.J., MBRRACE UK: Saving Lives, Improving Mothers’ Care. Lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2015-17 (2019)). In Frankrijk en Italië zijn obstetrische bloedingen de meest voorkomende oorzaak van sterfte (Deneux-Tharaux & Saucedo 2017Deneux-Tharaux, C., Saucedo, M. , Epidemiology of maternal mortality in France, 2010-2012 (2017); Donati et al. 2019Donati, S., Maraschini, A., Dell'Oro, S., Lega, I., D'Aloja, P., Group, The way to move beyond the numbers: the lesson learnt from the Italian Obstetric Surveillance System (2019); Donati et al. 2018Donati, S., Maraschini, A., Lega, I., D'Aloja, P., Buoncristiano, M. , Manno, V., Maternal mortality in Italy: Results and perspectives of record-linkage analysis (2018)).

Tabel: Moedersterfte (per 100.000 levendgeborenen) in een selectie van landen

Land

Moedersterfte (per 100.000 levendgeborenen)

Periode

Frankrijk

10,3

2010-2012

Verenigd Koninkrijk 9,8 2015-2017

Italië

9,2

2006-2012

Nederland

6,1

2006-2018

Bronnen:  Knight et al. 2019Knight, M. , Bunch, K., Tuffnell, D., Shakespeare, J., Kotnis, R., Kenyon, S., Kurinczuk, J.J., MBRRACE UK: Saving Lives, Improving Mothers’ Care. Lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2015-17 (2019)Deneux-Tharaux & Saucedo 2017Deneux-Tharaux, C., Saucedo, M. , Epidemiology of maternal mortality in France, 2010-2012 (2017)Donati et al. 2019Donati, S., Maraschini, A., Dell'Oro, S., Lega, I., D'Aloja, P., Group, The way to move beyond the numbers: the lesson learnt from the Italian Obstetric Surveillance System (2019)Donati et al. 2018Donati, S., Maraschini, A., Lega, I., D'Aloja, P., Buoncristiano, M. , Manno, V., Maternal mortality in Italy: Results and perspectives of record-linkage analysis (2018)Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)

Meer informatie

  • A.F. Kallianidis (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • J.J. Zwart (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))