Moedersterfte

Vaker moedersterfte bij niet-westerse herkomst

Bij vrouwen met een niet-westerse herkomst komt moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.) vaker voor. Dit geldt vooral voor vrouwen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Bij hen komt sterfte bijna drie keer zo vaak voor als bij vrouwen zonder migratieachtergrond (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Voor vrouwen met een niet-westerse herkomst geldt dat ze vaker reeds bestaande gezondheidsproblemen en/of obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) hebben of zwanger zijn in hun tienerjaren (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Dit zijn risicofactoren voor moedersterfte. Specifiek voor vrouwen van  Surinaamse of Antilliaanse afkomst geldt dat ze twee keer zo vaak obesitas hebben als vrouwen zonder migratieachtergrond (Bahadoer et al. 2015Bahadoer, S., Gaillard, R., Felix, J.F., Raat, H., Renders, CM., Hofman, A., Ethnic disparities in maternal obesity and weight gain during pregnancy. The Generation R Study (2015)). Verder spelen ook een aantal niet-medische factoren een rol. Zo kennen vrouwen met een migratieachtergrond de weg in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem minder goed en is er vaak een taalbarrière (Jonkers et al. 2011Jonkers, M., Richters, A., Zwart, J., Ory, F., van Roosmalen, J., Severe maternal morbidity among immigrant women in the Netherlands: patients' perspectives (2011)).

  • A.F. Kallianidis (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • J.J. Zwart (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))