Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS)

Diverse van de bronnen in onderstaande tabel maken gebruik van het Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS). De NethOSS registreert ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en in het kraambed (maternale morbiditeit) en verzorgt daarvan een landelijke zorgevaluatie. NethOSS is onderdeel van Perined.

Tabel: Bronnen bij de cijfers over aandoeningen verband houdend met zwangerschap, bevalling en kraambed en moedersterfte

Bron

Indicator op VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Perined

 

  • Percentage fluxus (>1.000ml)
  • Percentage (sub)totaal ruptuur
  • Percentage ruptuur
  • Percentage knip (episiotomie)

Bevallen vrouwen

Perined op ZGG
Peristat.nl

Henriquez et al., 2019

Percentage ernstige fluxus Van ernstige fluxus is sprake als transfusie van 4 of meer eenheden bloed nodig is en/of transfusie van stollingsfactoren en/of verwijdering/embolisatie van de baarmoeder. (Van ernstige fluxus is sprake als transfusie van 4 of meer eenheden bloed nodig is en/of transfusie van stollingsfactoren en/of verwijdering/embolisatie van de baarmoeder.)

Bevallen vrouwen

Henriquez et al. 2019Henriquez, D.D.C.A., Gillissen, Smith, Cramer, van den Akker, Zwart, van Roosmalen, Bloemenkamp, K.W.M., van der Bom, group, Clinical characteristics of women captured by extending the definition of severe postpartum haemorrhage with 'refractoriness to treatment': a cohort study (2019)

Schaap et al., 2019

Eclampsie (aantal per 10.000)

Zwangere vrouwen

Schaap et al. 2019Schaap, T.P., van den Akker, T., Bloemenkamp, K.W.M., Zwart, J., van Roosmalen, J., A national surveillance approach to monitor incidence of eclampsia: The Netherlands Obstetric Surveillance System. (2019)

Immink et al., 2020

  • Pre-eclampsie (aantal per 10.000)
  • Hoge bloeddruk (aantal per 10.000)
  • Placenta loslating (aantal per 10.000)
  • Gescheurde baarmoeder (aantal per 10.000)

Zwangere vrouwen

Immink et al. 2020Immink , M.M., Koole, S., Bekker, M.N., Groenendaal, F., Kemmeren, J.M., de Melker, H.E., van der Maas, N.A.T., Background incidence rates of adverse pregnancy outcomes in the Netherlands: Data of 2006-2018. (2020)

Kallianidis et al., 2020 Baarmoederverwijdering rondom de bevalling (peripartum hysterectomie) Bevallen vrouwen Kallianidis et al. 2020Kallianidis, Maraschini, Danis, Colmorn, Deneux-Tharaux, Donati, Gissler, Jakobsson, Knight, M., Kristufkova, Lindqvist, Vandenberghe, Van Den Akker, Systems, Epidemiological analysis of peripartum hysterectomy across nine European countries (2020)

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Percentage zwangerschapsdiabetes

Zwangere vrouwen

Horsselenberg et al. 2021Horsselenberg, M., Leemrijse, C., van Essen, M., Nielen, M., Heins, M., Korevaar, J., Zwangerschapsdiabetes in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Incidentie en behandeling., Utrecht (2021)

Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit van de NVOG en t/m 2011 gecross-checkt  met de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Meldingen moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.) per 100.000 levendgeborenen

Bevallen vrouwen

Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)