Moedersterfte

Tijdige diagnose en multidisciplinaire zorg nodig

Bij bijna de helft (47,5%) van de gevallen van maternale sterfte in de periode 2006-2018 was verbetering mogelijk in de zorg die de vrouw heeft ontvangen. Zo was sprake van vertraging in de diagnostiek, behandeling of verwijzing (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Hartaandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. (Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.). Voor vrouwen die al voor de zwangerschap hart- en vaatziekten of andere ernstige aandoeningen hebben, zijn pre-conceptionele zorg en een multidisciplinaire benadering tijdens de zwangerschap dus van vitaal belang. Hoewel het aandeel van hoge bloeddruk in de moedersterfte is gedaald na aanpassing van de richtlijn ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap’, is dit nog altijd de tweede oorzaak. De behandeling van hypertensieve aandoeningen Aandoeningen waarbij sprake is van een hoge bloeddruk (Aandoeningen waarbij sprake is van een hoge bloeddruk) kan nog worden verbeterd door de bloeddruk vaker te monitoren tijdens de zwangerschap bij risicopatiënten en tijdige behandeling van hoge bloeddruk. Tot slot moeten ook vrouwen met een verhoogd risico op mentale problemen en depressie tijdig worden opgespoord en eveneens multidisciplinaire zorg krijgen, zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)). Zie ook: Preventie van depressie rondom de zwangerschap

Preventie van roken en obesitas om risico op hart- en vaatziekten te verkleinen

Naast een tijdige diagnose en adequate zorg voor vrouwen met een verhoogd risico op moedersterfte, is preventie ook belangrijk. Stoppen met roken en het voorkomen of verminderen van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) zijn van belang om het risico op hart- en vaatziekten en daarmee het risico op moedersterfte te verkleinen (Kallianidis et al. 2022Kallianidis, A.F., Schutte, J.M., Schuringa, L.E.M. , Beenakkers, I.C.M. , Bloemenkamp, K.W.M., Braams-Lisman, B.A.M., Cornette, J., Kuppens, S.M. , Rietveld, A.L. , Schaap, T., Stekelenburg, J., Zwart, J.J., van den Akker, T., Confidential enquiry into maternal deaths in the Netherlands, 2006-2018 (2022)).

  • A.F. Kallianidis (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • J.J. Zwart (Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))