Infectie met resistent micro-organisme leidt tot extra zorgkosten

Er is nog weinig bekend over de extra zorgkosten door antimicrobiële resistentie in Nederland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat inadequate of vertraagde behandeling met effectieve antimicrobiële middelen en de vergrote ernst van infecties met een resistent micro-organisme leiden tot hogere gezondheidskosten (Cecchini et al. 2015Cecchini, M, Langer, J, Slawomirski, L, Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action, Paris (2015)). Daarbij gaat het om ongeveer 10.000 tot 40.000 Amerikaanse dollars aan extra gezondheidszorgkosten bij een infectie met een resistente bacterie (Cohen et al. 2010Cohen, B, Larson, EL., Stone, PW., Neidell, M, Glied, SA., Factors associated with variation in estimates of the cost of resistant infections. (2010)Resat-Sipahi 2008Resat-Sipahi, O, Economics of antibiotic resistance. (2008)Smith & Coast 2012Smith, R.D., Coast, J., The economic burden of antimicrobial resistance: why it is more serious than current studies suggest, London (2012)Tansarli et al. 2013Tansarli, GS., Karageorgopoulos, DE., Kapaskelis, A, Falagas, ME., Impact of antimicrobial multidrug resistance on inpatient care cost: an evaluation of the evidence. (2013)WHO 2014WHO, Antimicrobial resistance – global report on surveillance, Geneva (2014)). 

Antibioticaresistentie in de EU kost ongeveer 1,5 miljard euro per jaar

Het ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) heeft geschat dat de antibioticaresistentieproblematiek als geheel in de EU Europese unie (Europese unie) leidt tot extra zorgkosten en productiviteitsverlies van in totaal €1,5 miljard per jaar (zie: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2009European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), The bacterial challenge: time to react. A call to narrow the gap between multidrug resistent bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents, Stockholm (2009)). Daar bovenop komen nog maatschappelijke kosten zoals door inkomensverlies en ziekteverzuim (Cecchini et al. 2015Cecchini, M, Langer, J, Slawomirski, L, Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action, Paris (2015)). De hogere zorgkosten komen door het gebruik van duurdere tweede keuze antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief. ) of een combinatie van antibiotica, extra medische onderzoeken, ziekenhuisopname, overplaatsing naar intensive care of isolatieverpleging, noodzaak van operatie of langere opnameduur (Cecchini et al. 2015Cecchini, M, Langer, J, Slawomirski, L, Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action, Paris (2015)).

  • S.C. de Greeff (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Harbers, red. (RIVM)