In het kort

  • Antibioticaresistentie is sinds 2017 voor de meeste middelen stabiel gebleven

  • Wel zijn steeds meer bacteriën resistent tegen antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  ) die als laatste redmiddel gebruikt worden

  • Het antibioticagebruik daalt buiten het ziekenhuis en stijgt in ziekenhuizen

  • Sinds 2007 is antibioticaverkoop in de veehouderij fors gedaald

  • Zowel het gebruik van als resistentie tegen antibiotica is in Nederland laag

  • Preventie is gericht op zowel tegengaan van ontstaan als tegengaan van verspreiding van resistentie