In het kort

  • Antibioticaresistentie is sinds 2018 voor de meeste middelen stabiel gebleven

  • Het antibioticagebruik daalt buiten het ziekenhuis en stijgt in ziekenhuizen

  • Sinds 2007 is antibioticaverkoop in de veehouderij fors gedaald

  • Zowel het gebruik van als resistentie tegen antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief. ) is in Nederland laag

  • Preventie is gericht op zowel tegengaan van ontstaan als tegengaan van verspreiding van resistentie