Potentiële beroepsbevolking grootst in steden

De hoogste percentages 15- tot en met 74-jarigen zijn met name te vinden in de steden. Dit komt omdat relatief veel jongeren in de stad wonen in verband met studie en werk. Groningen (81,4%) en Amsterdam  (81%) zijn de steden met de grootste potentiële beroepsbevolking. Daarnaast is de potentiële beroepsbevolking ook hoog op sommige Waddeneilanden, zoals op Vlieland (82,8%). Op het platteland in met name Zeeland en delen in het midden, noorden en oosten van het land zijn lagere aandelen te vinden. Dit geldt ook voor gemeenten waar relatief veel welgestelden en ouderen wonen, zoals Laren, Heemstede, Bloemendaal, Urk en Rozendaal met de laagste percentages van minder dan 70%. In 2020 bestaat de totale potentiële beroepsbevolking in Nederland uit 13,3 miljoen personen, dat is 75,7% van de totale bevolking. 


In het noorden lagere arbeidsparticipatie

In 2021 heeft in Nederland 70,4% van de 15 tot 75-jarigen een betaalde baan. De percentages variëren van 55,9% (Vaals) tot 79% (Urk). De netto arbeidsparticipatiegraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsbevolking ook daadwerkelijk een betaalde baan heeft (ongeacht de arbeidsduur). Werklozen worden hierin dus niet meegerekend. In het noorden van Nederland ligt de netto arbeidsparticipatie Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar. (Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar.) over het algemeen lager. Voor mannen geldt in 2021 een netto arbeidsparticipatie van 74,3% en voor vrouwen 66,5%. Klik op de kaart voor de cijfers naar geslacht per gemeente.


  • T. Hulshof, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))