Van de 15- tot en met 74-jarigen heeft 72% betaald werk

In 2022 hadden 9,5 miljoen 15- tot en met 74-jarigen betaald werk. Dit komt overeen met een arbeidsdeelname Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar. (Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar.) van 72,2%. Bij mannen is de arbeidsdeelname 76,3% en bij vrouwen 68,1%. Onder jongeren (15- tot en met 24-jarigen) ligt de arbeidsdeelname relatief laag vanwege het grote aantal jongeren dat onderwijs volgt. Dit is de enige leeftijdscategorie waar evenveel vrouwen als mannen participeren in arbeid. In alle overige leeftijdscategorieën zijn er meer mannen dan vrouwen met een betaalde baan. Onder 55-plussers is het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen het grootst.


Stijging arbeidsdeelname 55-plussers 2013-2022

In de periode 2013-2022 is de arbeidsdeelname Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar. (Arbeidsdeelname betreft de netto-participatiegraad: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar.) van 15- tot en met 74-jarigen gestegen van 67 naar 72%. In deze leeftijdsgroep nam de arbeidsdeelname bij vrouwen evenveel toe als bij mannen. Tussen de 25 en 55 jaar steeg de arbeidsdeelname bij vrouwen harder dan bij mannen. De arbeidsdeelname steeg in alle leeftijdscategorieën. De stijging was het grootst onder 55- tot en 64-jarigen. In deze groep steeg de arbeidsdeelname van 59 naar 73%. De stijging is grotendeels een gevolg van het afschaffen van vroegpensioenregelingen (Boot et al. 2019Boot, C.R.L., Scharn, M., van der Beek, A.J., Andersen, L.L., Elbers, C.T.M., Lindeboom, M., Effects of Early Retirement Policy Changes on Working until Retirement: Natural Experiment (2019)). Door de verhoging van de AOW-leeftijd nam de arbeidsdeelname van 65- tot en met 74-jarigen toe van 10 naar 16%.


  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)