Sterfte astma naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte aan astma 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J45-J46
  • Cijfers zijn voorlopig

In 2020 in totaal 145 sterfgevallen door astma

In 2020 overleden in totaal 145 personen aan astma: 53 mannen en 92 vrouwen (0,6 per 100.000 mannen en 1,0 per 100.000 vrouwen). Vooral op hogere leeftijd sterven mensen als gevolg van astma.

Meer informatie

A.M. Gommer (RIVM)