Meeste inwoners met astma in Zeeland

Voor de periode 2020-2022 is het hoogste percentage inwoners met astma (zelfgerapporteerd) te vinden in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zeeland (7,9%). Deze regio is samen met regio Gelderland-Midden (8,1%) de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (6,1%) liggen. De regio's Gooi- en Vechtstreek (3,6%), Hart voor Brabant (4,2%) en Brabant-Zuidoost (4,3%) zijn de enige regio's die significant onder het landelijk gemiddelde scoren.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)