Meeste inwoners met astma in Zeeland

Voor de periode 2020-2022 is het hoogste percentage inwoners met astma (zelfgerapporteerd) te vinden in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zeeland (7,9%). Deze regio is samen met regio Gelderland-Midden (8,1%) de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (6,1%) liggen. De regio's Gooi- en Vechtstreek (3,6%), Hart voor Brabant (4,2%) en Brabant-Zuidoost (4,3%) zijn de enige regio's die significant onder het landelijk gemiddelde scoren.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Rotterdam meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio met het hoogst aantal gebruikers is de regio Rotterdam. In de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 87 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 87,2 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht astma- en copd-middelen in Nederland).  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)